23 sierpnia 2017
zadaj pytanie Andrzejowi Aumillerowi
02.01.2015 Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pożegnanie dr Andrzeja Byrta Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
więcej
l Sierpień 2017 r
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Archiwum
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Aktualności
21.11.2010 Program Wyborczy dla Wielkopolski SLD
Program Wyborczy dla Wielkopolski Sojusz Lewicy Demokratycznej Oraz współpracujących partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz ogrodów działkowych. Wybory Samorządowe 2010 r.Program Wyborczy dla Wielkopolski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
oraz współpracujących partii politycznych,
związków zawodowych,
organizacji pozarządowych oraz ogrodów działkowych.
Wybory Samorządowe 2010 r.
Wielkopolska na miarę EuropyZa najważniejsze działania by to osiągnąć uważamy:

1. Dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej umacnianiu konkurencyjności regionu: sieci transportowo-logistycznych, informatycznych, i infrastruktury ochrony środowiska.

2. Szukanie nowych potencjałów rozwoju dla gospodarki województwa. Systemowe wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dalsze doskonalenie systemu promocji poręczeń i kredytów dla  małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich, w tym stwarzanie warunków do zwiększania mobilności tych zasobów.

4. Wspieranie obszarów wymagających aktywacji: terenów wiejskich oraz średnich i małych miast. Znalezienie i wykorzystanie tzw. Kół napędowych gospodarki na tych obszarach i stworzenie warunków do wielofunkcyjnego ich rozwoju.

5. Przy rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowych rola samorządu wojewódzkiego jest pośrednia. Najmniej uważamy, że koniecznym jest podjęcie działań na rzecz systemowego rozwiązywania problemów mieszkaniowych w województwie poprzez tanie budownictwo komunalne pod wynajem oraz socjalne dla mniej zarabiających czy osób starszych i samotnych, a także powstrzymanie dekapitalizacji starych zasobów poprzez programy rewitalizacji. Działania takie są konieczne dodatkowo z tego powodu, że budownictwo mieszkaniowe jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego.

6. Promocję gospodarki regionu jako szansę pozyskiwania inwestorów oraz sprzedaży produktów.

7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej z regionami Europy i świata, gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

8. Zwiększenie efektywności wykorzystania europejskich środków pomocowych celem zmniejszenia różnic i wszechstronnego rozwoju województwa.

9.    Efektywne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na rozwój gospodarczy i społeczny województwa.
Lepsza dostępność i jakość służby zdrowia.
Ochrona nas osobami zależnymi.Nasze cele to:

1. Zapewnienie mieszkańcom województwa równy dostęp do usług zdrowotnych finansowanych i powszechnie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

2. Realizować sprawiedliwy i zgodny z potrzebami rozdział funduszy na ochronę zdrowia i profilaktykę.

3. Przeprowadzić zmiany w systemie organizacji służby zdrowia, w tym przede wszystkim zorganizować sieć szpitali publicznych w województwie oraz wprowadzić zmiany w systemie zarządzania szpitalami.

4. Zapewnić każdemu mieszkańcowi Wielkopolski bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach realizowaną przez sieć placówek ratownictwa medycznego.

5. Rozwój specjalistycznego lecznictwa onkologicznego.

6. Odbudować system medycyny szkolnej – gabinetów lekarskich i stomatologicznych odbudować system dożywiania dla wszystkich potrzebujących uczniów.

7. Stworzyć program rozwoju opiekuńczo-leczniczych dla osób zależnych, w tym system opieki w środowisku lokalnym i domu rodzinnym oraz plan tworzenia zakładów długoterminowej opieki medycznej i opiekuńczo-leczniczychEdukacja


Za najważniejsze uważamy:

1. Zapewnić dzieciom miejsca w żłobkach i przedszkolach.
Zainicjujemy Wielkopolski Program Budowy Żłobków i Przedszkoli.
Będziemy wspierać różne inicjatywy tworzenia żłobków i przedszkoli, przede wszystkim w małych miejscowościach i na wsi.

2. Odbudowanie kształcenia zawodowego, powiązanego z potrzebami rynku pracy.

3. Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie budowy nowych sal gimnastycznych, przyszkolnych boisk sportowych, pływalni oraz modernizację istniejących obiektów.

4. Wprowadzenie zmian w wojewódzkim systemie stypendialnym w celu lepszego wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, na wszystkich szczeblach nauczania.

5. Upowszechnienie systemu kształcenia ustawicznego, w tym zdobywania nowych kwalifikacji i zawodów, nauki języków obcych, informatyki.

6. Wspieranie rozwoju nowoczesnych bibliotek informatycznych, zwłaszcza w małych miejscowościach i na wsi.

7. Rozwijanie doskonalenia nauczycieli, rozwiązanie problemu doradztwa metodycznego  i bibliotek pedagogicznych jako jego zaplecza.

8. Utrzymanie dostępności do studiowania – w uczelniach publicznych w województwie. Opowiadamy się za racjonalną reorganizacją  kierunków kształcenia w publicznych Wyższych Szkołach Zawodowych, a nie całkowita ich likwidacją. Podobne stanowisko mamy  w odniesieniu do terenowych placówek uczelni poznańskich. Jesteśmy przeciwni propozycjom niektórych przedstawicieli obecnego rządu wprowadzania odpłatności za studia dzienne na uczelniach państwowych, co naruszyłoby m.in. art. 70 ust. 2 Konstytucji RP.

9.  Zwiększenie wykorzystania funduszy unijnych na rozwój edukacji w Wielkopolsce. Bezpieczeństwo


Nasze najważniejsze cele w tej sferze to:

1.  Konsekwentne ograniczanie źródeł przestępczości, takich jak długotrwałe bezrobocie, bariery dostępu do edukacji, alkoholizm, narkomania.

2. Podejmowanie wspólnych z Policją Państwową programów działania prewencyjnych, zwłaszcza w środowisku młodzieży szkolnej.

3. Wspieranie działań Policji pozwalających skuteczniej ścigać sprawców przestępstw.

4. Działania mające na celu poprawę warunków pracy policjantów.

5. Wspieranie inicjatyw i programów organizacji pozarządowych nakierowanych na walkę z patologiami społecznymi.

6. Wspieranie inicjatyw i programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiegoNaszym celem jest zintegrowanie wszystkich ogniw działających na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i sukcesu podmiotów funkcjonujących w województwie.


W związku z tym za istotne zadania uważamy:

1. Rozwijanie różnych form dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa i jego  mieszkańców.

2. Zapewnienie trwałego i wieloletniego finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

3. Stwarzanie szans i warunków aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Promowanie przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie rozwoju sektora spółdzielczego.

5. Wspieranie utrzymania oraz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

6. Zwiększenie dostępności społeczeństwa do korzystania z dóbr kultury oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

7. Zwiększenie dostępności społeczeństwa do korzystania z publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych, walorów turystycznych i wypoczynkowych regionu.Poznań, 26.09.2010 r.                                                      Rada Wojewódzka SLD
                                                                                      Województwa Wielkopolskiego
źródło:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lewica Wielkopolska
http://www.sld-wlkp.pl/main/index.php?name=news

Komentarzedodaj komentarz
Musisz być zalogowany, żeby pisać komentarze. Przejdź na forum.
Strona główna   Aktualności   Doświadczenie polityczne   Andrzej Aumiller prywatnie   Wolontariat   Galerie i multimedia   Linki   Forum   Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 Andrzej Aumiller. Wykonanie witryny: PASADEMA Kreowanie Wizerunku xhtml css Odwiedzin 3160625(3407723)